Regelement

Teamsamenstelling
Om te voorkomen dat teams te sterk worden en daardoor de kleine clubs/verenigingen verdringen mag een team maar uit 1 judo club bestaan, dit wordt gecontroleerd aan de hand van de deelname van reguliere judo toernooien, de judoka’s in het team moeten op reguliere toernooien uitkomen voor de club waarin ze meedoen in de competitie. Blijkt dit achteraf niet het geval te zijn, dan krijgt het team 10 strafpunten aftrek voor elke keer dat de judoka heeft meegedaan in het team en heeft het team altijd verloren in die wedstrijd in de competitie.

Één judoka mag niet in hetzelfde team meerdere gewichtsklassen judoën, wel mag een -10 judoka en in de -10 en in de -12 meedoen op dezelfde competitiedag.

Weging en Controle
Op de competitiedag worden de judoka’s van deelnemende teams gewogen, de gewichtsklasse en de namen worden genoteerd. De judoka mag niet te zwaar zijn, hij/zij moet onder het maximale gewicht zitten en mag zich daarbij tot de onderbroek uitkleden, niet verder. Is de judoka na twee keer wegen nog te zwaar wordt hij/zij toegeschreven aan de gewichtsklasse daarop volgend. Bij aanvang van de wedstrijden wordt door de scheidsrechter gecontroleerd of de judoka die op de mat staat ook in die gewichtsklasse mag judoën. Voor het groeten van het team wordt er eerst een foto van de twee teams gemaakt met de scheidsrechters erop. Deze foto’s, de uitslagen en de weegbriefjes worden na elke competitiedag geüpload naar de website op de pagina uitslagen.

Gewichtsklassen
De gewichten in de -10 en in de -12 mogen gevuld worden met jongens en meisjes, de gewichten in de -15 zijn verdeeld onder 5 jongens klassen en 2 meiden klassen.

Leeftijdsklasse -10 Leeftijdsklasse -12 Leeftijdsklasse -15
-24 kg mix
-27 kg mix
-30 kg mix
-34 kg mix
+34 kg mix
-27 kg mix
-30 kg mix
-34 kg mix
-38 kg mix
+38 kg mix
-38 kg jongens
-42 kg jongens
-46 kg jongens
-50 kg jongens
+50 kg jongens
-44 kg dames
+44 kg dames

De gewichten kunnen zo nu en dan veranderen, geprinte versies of kopies van deze pagina zijn dus niet leidend, alleen deze pagina is leidend.
Laatste update 6 maart 2017.

Punten
Zowel de wedstrijdpunten als de resultaat punten en de matchpunten worden meegenomen in het klassement. De wedstrijdpunten zijn zoals ze bij de reguliere judo toernooien ook gelden en worden opgeteld tot een totaal van de wedstrijd. Als een judoka wint dan krijgt het team 1 resultaatpunt en als het team wint krijgt het team 2 matchpunten, het team dat verliest krijgt 0 matchpunten.

Judoka 1 wint met wazari, judoka 2 wint op beslissing, judoka 3 verliest met ippon, judoka 4 wint met ippon en judoka 5 verliest met ippon. In totaal heeft het team dan 7 + 1 + 0 + 10 + 0 = 18 wedstrijd punten en 3 resultaatpunt in het klassement en omdat ze de wedstrijd met 3-2 gewonnen hebben krijgen ze 2 matchpunten. Het andere team krijgt 0 + 0+ 10 + 0 + 10 = 20 wedstrijdpunten en 2 resultaatpunten en in het klassement 0 matchpunten omdat ze met 3-2 verloren hebben.

Wedstrijden
Alle teams in de leeftijdsklasse moeten een keer tegen elkaar gejudood hebben, het totaal hiervan wordt bijgehouden in het klassement en als alle wedstrijden geweest zijn wordt de winnaar van het seizoen bekroond.

Als een team niet komt opdagen op een betreffende competitie dag dan heeft het team alle wedstrijden met ippon verloren, verlaat een team de competitie dan wordt het team ook uit de eerder behaalde resultaten geschrapt.

Kosten
De kosten per team zijn €75 euro voor een geheel seizoen. Hiervan worden prijzen, zaalhuur, scheidsrechters enzovoort betaald.